Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
• nooit kwaad, en toch slaan ze mij dikwijls en noe-
• men mijn lieven Willem een klikker." — »Zoo,"
hernam de heer: »nu lieve jongen , ik zal zorgen dat
»zij u niet meer slaan, en uwen lieven Willem geen
• klikker meer noemen."
Intusschen kwamen zij in het huis van den heer.
Zijne vrouw had den avondmaaltijd reeds gereed, en
nu moesten Willem en Adolf eerst eten. Onder den
maaltijd sprak de heer nog veel met Willem , en ver-
nam allengs, hoe de weezen bij den landman K...
behandeld werden. Toen zij met eten gedaan hadden,
bedankten Willem en Adolf hunne weldoeners regt
hartelijk en gingen vergenoegd naar huis. Onderweg
vraagde Adolf: »lieve Willem! zoude onze lieve Heer
»gemaakt hebben, dat die heer ons zingen hoorde,
• en hij ons mede naar zijn huis nam?" »Wel zeker,
lieve Adolf!" antwoordde Willem: »herinnert gij u
> niet meer wat vader zeide : »God bestuurt en be-
»»schikt des menschen lot. Gods Voorzienigheid gaat
»»over alle dingen. Zonder Gods wil geschiedt er
»»niets"?'"
Drie dagen na deze ontmoeting kwam er des avond.s
een heer bij den landman K... Hij verlangde twee
weezen met zich te nemen, wier opvoeding hij, met
goedvinden der diakonie , op zich nam.
Willem en Adolf berkenden terstond hunnen wel-
doener. en aarzelden geen oogenblik hem te volgen.
Sedert dien tijd woonden zij bij den heer De Liefde
en hadden een veel beter en genoegelijker leven, dan
bij den landman K... De knaapjes gingen ook weder
gestadig naar school en deden, zoo als te denken was.