Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 •
»dat moogt gij niet zeggen. Laat ons maar geduldig
»zijn. Vertrouwen wij op den goeden God, Hij zal
»ons niet verlaten. Moeten wij nu al lijden, o, dat
»zal zeker eenmaal ophouden. Trachten wij door ge-
»dienstigheid en beleefdheid de liefde van Joost en
»Geert te winnen. Weet gij, wat vader altijd zeide.^
»»Lieve kinderen! weest der deugd getrouw; ver-
»9 draagt en lijdt; eenmaal wordt de tijd geboren, dat
»»de deugd hare belooning vindt." Kom, lieve Adolf!
»kus mij en beloof mij altijd tevreden te zijn."
»Ach, lieve Willem!" antwoordde Adolf: »dat ben
»ik wel. maar......"
Het schreijen belette hem verder te spreken.
Als naar gewoonte gingen de knaapjes op eenen zon-
dag avond naar het kerkhof, en bezochten het graf
hunner ouders. Daar herdachten zij de vreugde, die
zij hadden genoten, toen hunne ouders nog leefden.
Daar herinnerden zij zich de ontvangene lessen en
raadgevingen, en beloofden plegtig, die te zullen op-
volgen. Wanneer een vloed van tranen dan aan hun-
ne bedroefde harten lucht had gegeven, zongen zij
doorgaans, voordat zij het kèrkhof verlieten , lief en
zacht:
Dierbare ouders! wij gevoelen
Uw gemis hier op deze aard';
O, hoe zouden we ons verheugen,
Als gij weder bij ons waart!
Gij sloot ons gewis in de armen,
Gij verzorgdet ons dan teêr.
Maar, helaas! die kindervreugde
Smaken wij op aard' niet weêr.