Boekgegevens
Titel: De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Auteur: Vegt, J. van der
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8805
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202129
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De winteravonden: een leesboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
O wees, Almagtig Heer!
Ons een ontfermend God en V. 'i ■:■.
Zie steeds in liefde neêr
Op moeder, zuster, broêr te gader,
En geef mij lust en kracht,
Opdat ik, al mijn levensdagen ,
Getrouw mijn pligt belracht
En naar Uw woord mij leer gedragen !
Vijf dagen na het sterfgeval had de begraienispieg-
tigheid plaats. Willem en Adolf vergezelden het lijk
van hunnen dierbaren vader tot aan het graf. Toen
de kist met aarde overdekt werd, knielden zij beiden
neder, en onder een vloed van tranen, herhaalde Wil-
lem nogmaals zijne bede. Vervolgens drukte hij zijnen
broeder de hand en overlaadde hem met kussen, ter-
wijl hij snikkend uitriep: »Adolf! lieve Adolf! wy
»hebben uu geen' vader meer; maar als wij goed op-
»passen en moeder steeds gehoorzaam zijn, dan zal God
ions niet vergeten; Hij zal dan voor ons zorgen."
«O, lieve Willem!" sprak Adolf: »ik beloof u,
»als moeder of gij maar iets zegt, ik zal het terstond
»doen, ik zal altijd hard loopen. Gij zult het zien."
Willem en Adolf deden voortaan alles wat mogelijk
was, om hunne moeder genoegen te geven. Hoe gering
de som ook was, die Willem nu en dan bij dezen of
genen landman verdiende, hij bragt ze altijd met in-
nige blijdschap te huis, en leidde die in moeders
schoot. — De smart en droefenis, die inzonderheid
de moeder nog gedurig gevoelde over den dood van
haren geliefden man, veroorzaakten haar eene kwij-