Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
lang. De uitgegraven aarde moet gelijkmatig verdeeld worden
over een stuk land, even lang als de gracht en 0,061 MM.
breed. Hoeveel mM. kan het laatste stuk land worden opgehoogd ?
XXIX. Kiil<l-IIollaii(I. (IV2 uur.)
141. Hoe berekent gij uit het hoofd den intrest van f 2400,
tegen 4^/3 pet. 'sjaars gedurende 3 jaar en 9 maanden?
142. A en B loopen elkander tegemoet uit P en Q. A zou
den geheelen weg kunnen afleggen in 4 uur en 10 minuten,
B in 6 uur en 15 minuten. Als zij 's morgens te 9 uur op weg
gaan, hoe laat zullen zij elkander dan ontmoeten ?
143. Indien iemands jaarlijksche inkomsten met 15 pet.
vermeerderen en zijne uitgaven met 12 pet., dan houdt hij
25 pet. of f150 meer over dan eerst. Hoe groot was zijnjaar-
lijksch inkomen ?
144. Wanneer men den teller eener breuk met 6 vermeer-
dert en den noemer met 3 vermenigvuldigt, krijgt zij de waarde
van '/g. Deelt men den teller door 3 en vermeerdert men den
noemer met 6, dan wordt de waarde Welke breuk wordt
bier bedoeld?
145. Een koopman verkoopt van eene partij a 75 cent
de KG.; van de rest è 90 cent de KG., en het overblijvende
met 20 cent winst per KG. Als hij nu 1-5 pet. verliest, wordt
gevraagd :
a. De inkoop van 1 KG.
b. Hoeveel pet. overwicht de koopman kan geven om, de
KG. a fl.25 verkoopende, 14^/; pet. te winnen.