Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
a. Geef het bovenstaande in duidelijk proza terug.
b. Ontleed het eerste couplet in zinnen en benoem die.
3. Geef het onderscheid op tusschen de uitdrukkingen:
De toestand van den zieke is bedenkelijk.
De toestand van den zieke is zorgelijk.
De toestand van den zieke is hachelijk.
4. Verklaar de beteekenis van 2 der volgende uitdruk-
kingen en gebruik die in flinke zinnen:
Zich verkneukelen in.
Zijne sporen verdiend hebben.
Het vuur na aan de schenen leggen.
De opgaande zon aanbidden.
Paedagogiek. (1 uur.)
Kies uit de beide volgenden een onderwerp voor een beknopt
opstel.
1. Vroeger werden de tafels van vermenigvuldiging, „machi-
naal" van buiten geleerd. Wat verstaat ge hieronder? Hoe
zoudt ge de leerlingen tot de kennis van de tafels willen
brengen ?
2. Welke zijn al zoo de oorzaken van onoplettendheid bij
de leerlingen en welke zijn de middelen om oplettendheid te
bevorderen ?
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur.)
De Povlakte. Zuidelijk Limburg. Suriname.
III. rtrecht.
Onderwijs en Opvoeding (1 uur.)
Eén der beide onderwerpen:
1. Met welk doel moet men in de laagste klasse vertellen ?
Hoe moet men daar vertellen?
2. Wat is gehoorzaamheid, en hoe brengt gij uwe leerlin-
gen daartoe?
Nederlandsche Taal. (;2'/2 uur.)
Weldadigheid.
Gezegend boven al 't gesluierd Mededoogen,
Dat eiken dank naar God verwijst,
Dat tranen geeft bij 'tgoud en tranen wischt van de oogen,