Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
//
42. A koopt eene partij ongebrande koffieboonen groot 1200
K.G. voor f 1400. Hij laat ze branden, waarbij V12 aan gewicht
verloren gaat. De gebrande boonen verkoopt hij deels tegen
f 1.40, deels tegen f 1.50 de K.G. Als hij 14^7 pet. wint, hoe-
veel K.G. heeft hij dan tegen f 1.50 de K.G. verkocht?
43. Twee jongens, C en N, vinden een kwartje. Krijgt C
het, dan heeft hij dubbel zooveel geld als N; krijgt N het,
dan heeft deze I's maal zooveel als C. Hoeveel geld had elk
hunner?
44. Nadat A en B samen 9 uur aan een werk hebben ge-
arbeid, maakt C het in 18 uur af Hadden A en B er samen
7 uur en C er 10 uur aan gewerkt, dan zou slechts "'/oo van
het werk gereed geweest zijn. In hoeveel uur had A het werk
alleen kunnen verrichten, als hij per uur '/|fo van het werk
meer afdoet dan B.
45. Een der twee volgende naar keuze:
a. Herleid de evenredigheid:
(3 .-ï + 3) : (2 x + 1) = (6 2; 4- 14) : C4 X + 7) tot
1:1=7: X-en geef de eigenschappen op, waarvan gij gebruik
maakt,
b. Een getal is door 6 deelbaar, als het cijfer der eenheden
vermeerderd met 4-maal de som van de overige cijfers een
6-voud is. Bewijs dit.
Xooi-4l-lIollan<l.
46. Een koopman koopt eene partij beschadigde thee tegen
f 1.44 de KG. Hij sorteert ze en verkoopt na 5 maanden het
het beschadigde deel tegen f 1.20 en de rest tegen f 1.80 de
KG., waardoor hij 35 pet. 's jaars wint. Welk deel was be-
schadigd ?
47. A en B gaan op reis. A heeft f 8 meer bij zich dan B.
Nadat A '/g van zijn geld heeft uitgegeven en B de helft van
het zijne, heeft A nog f 12 meer dan B. Hoeveel had elk
toen zij op reis gingen 'e
48. A, B en C leggen samen f22.000 in voor een gemeenschap-
pelijken handel. A voor 5, B voor 8 en C voor 6 maanden.
Zij winnen f 1210 of 11 pet. 's jaars. Als A en B samen 4V2
maal zooveel van de winst ontvangen als C, hoeveel heeft elk
dan ingelegd ?