Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
Opvoeding en onderwijs. (1 uur.)
Maak een opstel over één der twee volgende onderwerpen:
I. a. Welke eigenschappen moet goed schrift hebben?
h. Waarop dient gij te letten, opdat het schrift uwer leer-
lingen die eigenschappen verkrijge ?
c. Welke methode kent gij voor dit onderwijs; welke
leergang wordt in die methode gevolgd en van welken leer-
vorm maakt ge bij het schrijfonderwijs hoofdzakelijk gebruik ?
II. a. Waartoe acht ge eene goede schoolorde noodzakelijk ?
b. Van welke middelen kunt ge tot handhaving der orde
gebruik maken?
c. Welke maatregelen acht gij de geschikste?
N.B. Buigingsuitgangen niet te verwaarloozen.
II. Friesland.
Nederlandsche taal. ('i'/j uur).
1. Maak een opstel over één der volgende onderwerpen :
a. Op regen volgt zonneschijn.
b. Een zomermorgen buiten.
2. Vrind en Vijand.
Een vrind is vast een kost'lijk ding!
Doch zoo 'k te bidden had daarneven,
Dan waar 't (al schijn' het zonderling)
Dat God mij vijanden mocht geven :
De vinnigste, die men kan zien,
En liever duizend nog dan tien!
O, Kostb're spiegels van 't verstand,
O, Trouwe wachters voor de zeden,
O, Prikkels voor de slappe hand,
O, Drijvers voor de trage leden ....
Wat dank ik u al menig jaar,
Het beste, dat er in mij waar. .
Wie vrinden vindt, is mogelijk goed;
Maar, wie met vijanden moet kampen,
AVordt sterk van geest, rein van gemoed.
Blijft staal en goud in 's levens rampen,
Mits hij, recht wars van toorn of haat,
INIet dank vergelde 't goeddoend kwaad !