Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
5. Het water onzer hooggelegen provincies deed en doet
vaak overlast aan de aangrenzende, lager gelegen gewesten,
b.v..... (de voorbeelden even beknopt uitwerken, opdat de
overlast, vroeger of nu, blijkt).
6. Een boezem is ....; de grootste in ons land heet____
Boezemland noemt men....; men vindt het in
Friesland en in Holland, doordat----
7. De kusten der Kaspische Zee behooren tot... .
Staten, nl.....; de grootste rivier, die er in uitstroomt, heet....
De waterstand dezer zee is afhankelijk van ..., Eigenlijk is
ze geene zee, want.... maar een ....
8. In onzen zomer is de heersc bende wind op Timor....
doordat.... Hij veroorzaakt er den natten (drogen) moeson.
I..I. f>el(ierland.
Nederlandsche taal. (I1/4 uur.)
a. Opstel.
Oorlog en vrede.
1. T a a 1 w e r k. uur.)
I. Verklaar de volgende uitdrukkingen :
Met de noorderzon vertrekken.
Den genadeslag geven.
Met twee maten meten.
Van stapel loopen.
II. Maak flinke zinnen, waarin de beteekenis duidelijk uit-
komt van :
Onbezorgd — Zorgeloos.
Handig — Behendig.
Inbraak — Inbreuk.
Vroom — Vroed.