Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
Opvoeding en Onder w ij s. (1 uur.)
Keuze uit:
1. Het spreken in de school. (Van onderwijzer en van
leerling.)
2. Het voorbeeld. (Punten o. a.: Waarin het bestaat; hoe
het werkt; wat het uitwerkt, zoo in onderwijsvakken als op
zedelijk gebied.)
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur.)
a. Keuzen uit:
1. Eene beschrijving van Zuid-Limburg.
2. Sumatra's Westkust.
h. Een kaartje van Friesland.
Ovei'ij*«el.
Nederlandsche Taal. (^U uur.)
1. Zoo gij u goede menschen op wilt voeden,
2. Veins niet! Wie ge ook zijt, wees die ge zijt!
3. Waar de kinderen een rol vermoeden,
4. Zijt ge 'tspel en al uw invloed kwijt.
5. Aan wiens blik de waarheid zich onttrekken,
6. Hoe de leugen zich verbergen moog,
7. 't Goddelijk en het kinderoog
8. Zullen beiden u ontdekken.
9. De eerste deugd is waarheid. Heb den moed
10. Waar te wezen; gij zijt groot en goed.
Beets.
I. Ontleed regel 1 en 2, en regel 5-8 in enkelvoudige
zinnen, benoem die en toon duidelijk aan, \Yaarom ze door u
tot deze of die soort worden gebracht.
II. Tot welke woordsoort behooren de cursieve woorden,
en waarom ?
III. In welken naamval staan de woorden u (reg. 1), spel
(reg. 4), blik (reg. 5), en waarom?