Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Het noodlot draai' zijn rustloos wiel:
Wie duiz'lend in het voetzand viel,
Gij houdt hem 't hoofd geheven ;
Wie toevlucht vindt noch uitkomst weet.
Gij blijft hem trouw in 'tleed.
1. Geef het bovenstaande met eigen woorden weer.
2. Tot welke woordsoorten behooren de cursieve woorden
in de volgende zinnen en waarom?
Wie benoemd zal worden, is vooruit niet met zekerheid te
zeggen. fVie benoemd zal worden, moet zich aan de bestaande
bepalingen onderwerpen. Het bericht, dat hij ons zond, ver-
blijdde ons. Het bericht, dat hij geslaagd was, verblijdde ons.
3. Verklaar de naamvallen van de volgende cursieve
woorden:
Hierdoor werd mijne hoop de(n) bodem ingeslagen.
Hij schaamt zich als medewerker in die zaak.
Hij beschouwt zich als het hoofd dier zaak.
4. Verklaar ééne der volgende uitdrukkingen, m. a. w.:
leid de figuurlijke beteekenis af uit de eigenlijke: Eenen dam
opwerpen tegen. Iemand of iets toetsen aan.
Opstel. (1 uur.)
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
a. Voor 'teerst van huis.
h. Wie aan den weg timmert, heeft veel bekijks.
c. Sneeuw.
Paedagogiek.
Eén onderwerp.
1. Waarom dient de onderwijzer zich voor elke les voor
te bereiden ?
2. Wat zoudt ge bij uw leesonderwijs aan 't leeren der
letterteekens vooraf laten gaan ?
2. Is er geen orde in uw klas en vorderen uwe leerlingen
niet voldoende, zoek in de eerste plaats de oorzaak bij uzelf
Aardrijkskunde.
1. Wat zijn meridianen en welk verband bestaat er tus-
schen den tijd eener plaats en hare lengte?