Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^'^'''^"ééSckolmsBumt
EERSTE AF DElTir^U, -^^^^
Nederlandsche Taal, OpYoedkuiule, Aardiijk®^
1894. (April.)
I. Xoonl-llollanil.
Nederlandsche taal. (2V3
N.B. Buigingsuitgangen mogen niet worden weggelaten.
J. Een opstel over één der volgende onderwerpen.
a. Een storm. u •• rincr
b. Wedstrijden (voorheen, thans; aard, doel; beschrijving
van eenen wedstrijd, nut, schaduwzijden).
c. De groote schoonmaak.
^ 11. Gebruik de volgende figuurlijke uitdrukkingen in zinnen,
zóó dat de beteekenis er van duidelijk uitkomt.
1. Tegen den stroom oproeien.
2. Over den hekel halen.
3. Alle zeilen bijzetten.
4. Eenen dam opwerpen.
5. In vruchtbare aarde vallen.
III. 1. In welke soort van zinnen ontbreekt het onder-
werp? of:
2. Verbuig het woord die als aanwijzend en als betrekkeliik
voornaamwoord. (Ter keuze.) ••
A a r d r ij k s k u n d e (s/j uur.)
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen
priduc^L'"'-''""'"'"'' -l-nden^ hunne
2. De Staten van het Balkan-Schiereiland
3. De Molukken.
Examenopgaven.