Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
2. De belangrijkheid van de Middellandsche Zee voor den
handel.
3. Een zeereis rondom het eiland Sumatra.
I.
XLIY. Xoord-Brabaiit.
Nederlandsche taal. (2 uur.)
Bloem en Vrucht.
'k Weet niets zoo schoon, bij lente- en zomerdagen.
Dan 't bloeien na te gaan der kerselaren.
Nauw sierde April hunn' kruin met jonge blaren, —
Men ziet elk twijgje een vracht van bloemen dragen.
Straks komt de wilde wind door 't loover waren:
Dan sneeuwt het kelken blank, in laag bij lagen!
— 'k Weet niets zoo schoon, bij lente- en zomerdagen
Dan 't bloeien na te gaan der kerselaren.
Is dan de frissche meimaand heengevaren.
Dan rijpt de vrucht . . . o Aanblik vol behagen!
Aan kransen zie 'k haar rond de kruin geslagen.
Als bloedrood kraal in donkere vrouwenharen . . .
— 'k Weet niets zoo schoon bij lente- en zomerdagen!
Geef de gedachten, hierboven in poëzie uitgedrukt, in een-
voudig proza weder en ontleed taal- en redekundig de eerste
strophe van het gedicht.
II. Licht geheel op uwe eigene wijze, maar kort, de betee-
kenis toe en het gebruik van twee of drie der volgende woor-
den: verklaren; brandmerken; prikkelen; opheffen; inleiding;
draagkracht; eigenaardig; willekeurig.
III. Gebruik twee of drie der volgende paren zinverwante
woorden in zinnen, zoodanig dat het onderscheid in beteekenis
scherp uitkomt.
waarnemen en gewaarworden;
toerusten
naamloos
vervaarlijk
verdorven
windsel
leed
voeding
onbevoegd
uitrusten :
nameloos;
gevaarlijk;
bedorven;
winding;
letsel;
voedsel;
ongeschikt.