Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
2. De optelling en aftrekking in de getallenreeks van 1—100.
3. De vooroefeningen bij het aanvankelijk leesonderwijs.
a. Wat verstaat gij er onder?
h. Waarom acht gij ze noodig ?
c. Hoe zoudt ge dit deel van het leesonderwijs willen
inrichten ?
ALIII. Itieelit.
Onder w ij s en opvoeding (1 uur.)
Hoe zoudt gij de hoeveelheden van 1 tot 100 behandelen,
zoodat heldere getalbegrippen ontstaan en de gewenschte vaar-
digheid in het ontbinden?
Nederlandsch taal. (2>/2 uur.)
N.B. Buigingsuitgangen niet weglaten.
Dwaalt mijns plijk, ik zie 'tlankmoedig aan:
Geen oogen, die op ons, als op een voorbeeld staren!
Maar zwiert een kloek vernuft moedwillig van de baan
En lokt zijn volgers uit, om blindlings mee te gaan.
Ik trok het graag terug — al was 'took bij de haren.
Staring.
1. Geef het bovenstaande weer met eigen woorden.
2. Noem de enkelvoudige zinnen, en geef het zinsverband
aan.
3. Verklaar naar vorm en beteekenis drie van de volgende
woorden: koelbloedig, blindelings, verheelden, voorstander, stand-
vastig, praalziek, noodzakelijk, woordenzifter, voorbeeld.
4. Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
a. Een wandeling in 't voorjaar.
b. De Dokter.
c. In 't land der blinden is éénoog koning.
d. De Domtoren.
e. Een dictée.
Aardrijkskunde. (1 uur.)
Een kort opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Gelderland tusschen Rijn, Lek en Maas, met eene kleine
schets.