Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
1897.
XLI. Ziiltl-Ilolland.
Nederlandsche taal. (2 uur.)
I. Bie niets heeft, dingt naar iets met wenschen en gebeden;
Die iets heeft, haakt naar meer; ~ naar veel, die meerder
[heeft;
Die veel heeft, is nog 't minst tevreden.
Maar had graag alles, wat de wijde wereld geeft.
Zoo blijft een rust'loos menschdom jagen
En troost zich zorgen en gezwoeg,
In plaats van naar 't geluk te vragen,
Dat in dat woordje schuilt: Genoeg.
a. Geef deze versregels met uw eigen woorden weer, zoodat
blijkt, dat gij den inhoud begrepen hebt.
b. Benoem taalkundig de cursief gedrukte woorden.
II. Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Een wegwijzer.
2. Papier.
3. Eerlijk duurt het langst.
Dictee. ('/2 uur.)
1. Reeds sedert verscheiden dagen had ik, telkens tevergeefs,
uitgezien naar eenig bericht van mijnen vriend te A. — Gis-
teren is er nochtans een eind gekomen aan mijne onrust. Toen
ik van mijne gewone morgenwandeling thuiskwam, verrasten
mijne huisgenooten mij met de mededeeling, dat zooeven door
den post een aan mij geadresseerde brief was bezorgd. Onmid-
dellijk zag ik aan de eenigszins ouderwetsche letters van het
adres, dat dit het zoo lang verwachte epistel was.