Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Daar verrijst in stillen luister
't Koor der starren op heur baan;
In der bla^n geheimvol duister
Trilt het lieflijk licht der maan;
Zwijgend staren kruid en boomen
In den glans, die nedervliet.
En het windje op de stroomen
Krookt hun sluim'rend zilver niet.
2. Den volgenden samengestelden volzin in enkelvoudige
zinnen te ontbinden en hem voorts rede- en taalkundig te
ontleden. Daarna te zeggen, wat de vader zei, zonder diens
woorden aan te halen. Op de volgende wijze:
Toen de jongen naar school zou gaan, zei de vader, dat, enz.
„Het wordt hoe langer hoe gekker;" zei de vader, toen de
jongen naar school zou gaan, „gisteren hebt gij gezegd, dat
gij uw huiswerk af hadt en nu gij het moet laten zien, blijkt,
dat gij er niets aan gedaan hebt.
3. Gebruik drie der volgende tweetallen woorden in niet
al te lange volzinnen, maar zoodanig, dat scherp uitkomt, dat
gij het onderscheid in beteekenis tusschen de verwante woor-
den gevoelt.
Geestelijk en geestig; verkieselijk en verkiesbaar; dragelijk
en draagbaar; kostelijk en kostbaar; ontrouw en trouweloos;
onbezorgd en zorgeloos.
4. Verklaar — door op het verband tusschen de figuurlijke
en de eigenlijke beteekenis te wijzen — twee der volgende
uitdrukkingen en gebruik ze in flinke zinnen:
1. Voor iemand in de bres springen.
2. Iemand het vuur aan de schenen leggen.
3. Zijne schepen verbranden.
4. Iemand den voet dwars zetten.
Aardr ij kskunde.
(Eén opstel. — (1 uur.)
1. De Zeeuwsche en de Zuidhollandsche delta-eilanden,
met vermelding van omringende wateren en andere middelen
van verkeer, aard en productie van den bodem, plaatsen van
beteekenis.