Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
2. De Oostzee, (ligging, onderdeelen, eilanden, kusten,
havenplaatsen.)
3. De Molukken. (eilandengroepen, eilanden, wateren, Pro-
dukten, bevolking, staatkundige verdeeling.)
XXXVIII. Limburg.
Nederlandsche taal. (2 uur.)
a. Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. 't Is Mei!
2. Nederland en de zee.
3. Het beekje, een beeld der jeugd.
4. Weldoen.
h. 1. Geef den inhoud van onderstaande versregels in
proza weer.
2. Ontleed taalkundig de gecursiveerde woorden.
WEES VROOLIJK.
Wees vroolijk! Vroolijkheid is kracht,
Is kracht tot arbeid, kracht tot deugd.
Daar wordt niets goeds, niets groots volbracht
Dan bij een innerlijke vreugd.
Vergt zware ramp of groot verdriet
Een bittren traan van droefenis:
Betaal dien tol; maar kweek toch niet
M'at in zichzelf slechts dood'lijk is.
N. BEETS.
c. Gebruik de volgende uitdrukkingen figuurlijk in zinnen,
en kies er één ter verklaring:
In zak en asch zitten.
Water in den wijn doen.
Er schuilt een adder onder 't gras.
De kastanjes uit hel vuur halen.
d. Welken dienst kan de Infinitief in den zin verrichten ?
Bij elk geval één voorbeeld.