Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
«. Opstel naar keuze:
1. April doet, wat hij wil.
'2. Een zachte winter.
3. Teleurstellingen.
4. De macht van het kleine.
6. Taalkunde, (l'/a uur.)
Verander niet te licht van woning, staat of nering,
Ofschoon 'tu erger gaat, dan gij voorhenen dacht.
Verand'ren heeft er veel in 'tonderspit gebracht:
Die vrij raakt van de koorts, valt somtijds in de tering.
1. Geef de bedoeling van den dichter zoo duidelijk mogelijk
met uw eigen woorden weder.
2. Ontbind het versje in zinnen en wijs het zinsverband aan.
3. Ontleed taalkundig de cursief gedrukte woorden.
4. Maak zinnen, waarin het woordje dan telkens taalkundig
anders voorkomt.
c. Verklaar de beteekenis van twee der volgende uitdruk-
kingen en gebruik die in hare figuurlijke beteekenis in zinnen:
den draad kwijt raken,
veel op zijn kerfstok hebben,
het onderspit delven,
zijn stokpaardje berijden,
op het tapijt brengen,
iemand knollen voor citroenen verkoopen.
Paedagogiek. (1 uur.)
Kies uit onderstaande drie opgaven één onderwerp voor een
opstel.
1. Wat kan de school voor de lichamelijke opvoeding doen?
2. „Belooningen? ... Er valt in de school niets te beloo-
nen", hoorde ik onlangs iemand zeggen. Hoe denkt gij daar-
over?
3. Maak door enkele voorbeelden duidelijk, wat gij door
natuurlijke straffen verstaat.
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Noord-Holland, ten zuiden van het Noordzeekanaal.