Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
fr--------
46
Schrijf deze beide coupletten over met behoorlijke invulling
van de leesteekens. Geef vervolgens den inhoud er van met
uwe eigen woorden terug en zorg daarbij vooral, dat de be-
doeling van den dichter — en van den bouwmeester van 't
station — duidelijk uitkome.
II.
De ontvangst was recht hartelijk, en de goede menschen
die mij nog nooit in mijn leven gezien hadden, schenen zeer
verheugd dat genoegen te smaken, ofschoon gemeld genoegen
bij den eersten aanblik eenigszin scheen verbitterd te worden
door de omstandigheid, dat ik juist op een donderdag geko-
men was, als wanneer de voorkamer „gedaan werd".
Van bovenstaanden zin, letterlijk — ook de punctuatie _ —
overgenomen uit de Camera Ofescwra, vraagt men de ontbinding
in enkelvoudige zinnen, met aanwijzing van het zinsverband.
III.
Gebruik in goede volzinnen drie der volgende uitdrukkingen:
eene brandende vraag,
een dood kapitaal,
een ingrijpende maatregel,
eene onbestemde vrees,
eene gelukkige onwetendheid,
een uiltje vangen,
in 't oortje nemen,
het liedje van verlangen zingen,
zich niet onbetuigd laten.
Aardrijkskunde. (1 uur.)
Nuttige delfstofïen in Neerlands bodem in verband met de
.nijverheid.
Onderwijs en opvoeding. (1 uur.)
Een opstel over het lezen als leervak in de lagere school.
X.VXVI. Friesland.
Nederlandsche taal. (1 uur.)