Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
a. Verkiesbaar — verkieslijk, h. Onbezorgd — zorgeloos.
c. Dagelijkscli — alledaagsch. d. Onverdraagzaam — onver-
draaglijk.
Theorie van Onderwijs en Opvoeding. (1 uur.)
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
a. Het verband tusschen het lees- en schrijfonderwijs.
h. Omschrijf, wat naar uw oordeel voor leerlingen der
lagere school het resultaat moet zijn van grondig rekenonder-
wijs met de getallen 1—-100.
A a r d r ij k s k u n d e (1 uur).
Beschrijf de kusten der Noordzee; noem de rivieren, die er
in uitmonden en de belangrijke plaatsen aan of bij de zee ge-
legen.
XXAIT. Utrecht.
Nederlandsche taal. (2'/2 uur.)
N.B. Buigingsuitgangen niet weglaten.
Zoolang een vrij, zelfstandig man
Zijn eigen brood verdienen kan,
Zoo lang ook schaam' hij zich een gunstbewijs te vragen;
En faalt het eindlijk aan zijn macht,
Voor H minst behou' hij moed en kracht,
Den honger, die hem nijpt met waardigheid te dragen.
W. Bilderdijk.
1. Wijs van deze versregels het zinsverband aan, en geef
in eigen woorden de beteekenis er van weer.
2. Benoem taalkundig de cursief gedrukte woorden.
3. Leid uit de eigenlijke de figuurlijke beteekenis af:
a. van één der volgende woorden:
brandpunt, plechtanker, smeltkroes.
b. van ééne der volgende uitdrukkingen:
zijn zegel aan iets hechten,
het terrein verkennen,
zijn proefstuk leveren,
en geef van beide beteekenissen een voorbeeld in zinnen.