Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
A a r d r ij k s k u n d e. C^/4 uur.)
Keuze uit:
1. Reisje langs de Westkust van Europa van Hammerfest
tot Cadix.
2. Vergelijking tusschen de provinciën Utrecht en Fries-
land.
3. Welke invloeden maken het ontstaan en den bloei van
steden? (Voorbeelden).
Theorie van Onderwijs en Opvoeding. uur.)
1. Voor jonge leerlingen dient de leerstof gekozen te wor-
den uit den kring, waarin zij leven. Verklaar, waarom dit
noodzakelijk is; welke waarde het heeft voor het onderwijs
in later jaren en waarop ge bij de keuze der leerstof hebt te
letten, indien gij de kinderen veelzijdig wenscht te ontwik-
kelen.
2. Gij moet met de klasse het normaalwoord behandelen,
waarvan b de nieuwe klank is. Deel nu duidelijk mee, welke
oefeningen gij achtereenvolgens zult houden en hoe gij ze
doet, als ge wilt eindigen met het schrijven der nieuwe
letter.
XXXII. Ziiid.Hollaiul.
Nederlandsche taal.
I. geven.
Wees zacht van hart en mild van hand
Voor wie in zorg en armoe leven.
Maar 'k bid u, wees het met verstand ;
Of gif voor gave zult gij geven !
Geef d'^rjne geld, het strekt een dag.
Geef kennis hem, het baat voor jaren.
Deugd baat, zoo lang hij leven mag . . .
Och, helpt hem deugd en kennis garen!
Geen milder Land dan Nederland!
Zoo werdt ge steeds (en nog) geprezen. . .
Geen Land, dat geeft met meer Verstand -
Zoo moog voortaan Uw eernaam wezen!