Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
h. Hoe staat het met het onderwerp in het 3e gedichtje ?
Wat weet ge van het onderwerp in de zinnen :
„Het sneeuwt", en „Het spijt mij, dat gij verhinderd zijt ?"
c. Benoemt gij of in het eerste gedichtje oolc verschillend
en hoe dan ?
d. Gebruik in zinnen, zoodat de beteekenis goed uitkomt:
de hand lichten met. voedsel geven aan.
door de vingers zien. voet geven aan.
Opstel. (1 uur.)
Naar keuze.
1. Een wandeling in het voorjaar.
2. Vaderlandsliefde.
2. De kruik gaat te water, tot ze breekt.
Opvoedkunde. (1 uur.)
Naar keuze.
1. Proeve eener methodische behandeling van 't getal 12.
2. Wat verstaat men door aanschouwelijke woordverkla-
ring? Geef daarvan voorbeelden.
3. Wat verstaat men door eene methodische behandeling
eener leerstof in leertrappen ? Geef daarvan eene proeve.
Aardrijkskunde. (1 uur.)
Naar keuze.
1. Sumatra.
2. De bodem van Gelderland of Utrecht en in verband
daarmede de bestaansmiddelen.
XXIX. Znid-IIollancl.
Opvoeding en onderwijs. (l'/4 uur.)
1. Geen mondeling onderwijs kan den scholier voorstellingen
geven, waarvan de elementen niet reeds zijn geestelijk eigen-
dom zijn. Toon de waarheid dezer stelling aan en helder haar
door voorbeelden op.
2. Het aanbrengen van juiste begrippen is het hoofddoel
van alle onderwijs. Maak door voorbeelden duidelijk, hoe ge
uw leerlingen juiste begrippen leert vormen.