Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Opstel (45 minuten.)
Keuze uit:
1. Verhuizen.
2. De postbode.
3. Na regen komt zonneschijn.
Onder w ij s en opvoeding.
Naar keuze:
1. Welke verschillende middelen wendt men zoo al aan
om de orde in de klasse te bewaren?
Welke acht gij de meest dienstige en waarom? öf
2. Sommige onderwijzers zijn voorbeelden van ijver, en
toch zijn de vruchten van hun arbeid daaraan niet geëven-
redigd. Welke verschillende oorzaken kunnen daarvoor be-
staan ?
Aardrijkskunde.
a. Naar keuze:
1. Vergelijking tusschen Groot-Brittannië en Scandinavië, of
2. Zuid-Hollandsche eilanden.
b. Een schetskaartje van de provincie Groningen.
XXTIII. IVoord-IIollaiul.
Nederlandsche taal. (l'/a uur.)
De toetssteen keurt het goud, of 't fijn of slecht is;
't Goud keurt het hart des mans, of 't valsch of recht is.
Indien je een meester bent, een handvol fouten schaadt niet;
Maar ben je een brekebeen, de grootste netheid baat niet.
Van al uw leed Trek af de schuld;
En draag het restje Met geduld.
Schoon 't leven vlied', gelijk een schaduw, eer men 'tweet,
't Ontglipte nooit te ras, wanneer men 't wèl besteedt.
a. Geef, telkens in een flinken zin, de bedoeling van boven-
staande puntdichten weer.