Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Theorie van Onderwij s en Opvoedkunde
(1 uur.)
Een opstel over één der drie volgende onderwerpen:
a. Een onderwijzer, die veel straft, veroordeelt zich zelf.
b. Wat is het doel van het versjes leeren?
c. Aan welke eischen moet eene vertelling voor de laagste
klasse voldoen ?
XXVII. »rente.
Nederlandsche taal.
Lenteregen.
Ontkluisterd vloeien beek en stroomen,
Er suist een zoele wind;
De lieve tijd is weergekomen,
Dien al wat leeft, bemindt.
Verschuilen nog aan tak en struiken
De blaadren in hun knop;
Zij wachten slechts, om ras te ontluiken,
Een lauwen hemeldrop.
Zoodra die zijgt, op aller bede.
Zal bosch en beemdplantsoen
(Of tooverij ze feestlijk kleedde)
Te prijken staan in 't groen.
1. In proza overbrengen.
2. De zinnen benoemen in het derde couplet.
3. De vorming verklaren van de woorden : ontkluisterd,
verschuilen, ontluiken, tooverij.
4. Een en ander mededeelen over het gebruik van het
verleden deelwoord.
5. De volgende werkwoorden in zinnen gebruiken :
breidelen, fnuiken, vlijmen, haken, slaken, wraken, slechten,
sloopen, plengen, staven, wettigen, eerbiedigen, verguizen, ver-
zaken, ontzenuwen, tanen.