Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
3. a. Die koninkrijken won en legers heeft verslagen,
Die mag van laurier een trotsche krone dragen;
Maar die nog bovendien zichzelven winnen kan.
Geef dien de hoogste kroon,—dat is de sterkste man.
Dit vierregelig versje op te schrijven en vervolgens de
bedrijvende zinnen, voor zooveel mogelijk, in lijdende over te
brengen, zonder nochtans den samenhang van het geheel te
verbreken.
h. Gebruik in zinnen alle naamvallen van het vragend
voornaamwoord wie, vrouwelijk enkelv.
P a e d a g O g i e. (1'/» uur.)
1. Vele onderwijzers zaaien, in plaats van zaad, planten;
„zij gaan niet uit van de elementen", zegt Comenius. Zet de
beteekenis van dat gezegde uiteen, en licht het, vooral door
voorbeelden toe.
2. Het geleerde moet verwerkt worden, zegt een regel der
onderwijskunde. Zet de beteekenis van dezen regel uiteen, en
helder uwe uiteenzetting door voorbeelden op.
3. Geef een of meer verhalen, geschikt voor kinderen, tot
illustratie van het spreekwoord : Een schip op 't zand, een
baken in zee.
4. Hoe maakt gij voor uw leerlingen het verschil en de
overeenkomst van voorzetsels en voegwoorden duidelijk ?
Aardrijkskunde.
1. Een reisje te water van Amsterdam naar Maastricht en
terug via Antwerpen en Dordrecht.
2. Eene beknopte beschrijving van de kustlanden van den
Atlantischen Oceaan, met vermelding van de voornaamste
eilanden en eilanden-groepen.
3. Het eiland Celebes.
Examenopgaven.