Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
En eindelijk veilig thuis mag komen,
Waar hij de zijnen weer ontmoet.
Wat schatten hij op reis mocht garen,
Hoe gastvrij ook de vreemden waren,
Het „Welkom thuis!" klinkt toch hem zoet.
Gelukkig, wie die vreugd beleeft,
Wie, onvervreemd en onvergeten.
Zich eens weer „Welkom thuis!" hoort heeten
Door all', die hij verlaten heeft.
1. Geef den inhoud van het bovenstaande in eigen woorden
terug.
2. Geef het zinsverband aan.
3. Taalkundige ontleding der cursief gedrukte woorden.
4. Verklaar de figuurlijke beteekenis uit de eigenlijke:
a. van één der volgende woorden:
verbloemen, ontmaskeren, hoffelijk.
h. van ééne der volgende uitdrukkingen:
Iemand de ooren wasschen.
Spijkers met koppen slaan,
en geef van beide beteekenissen een voorbeeld in zinnen,
ö. Opstel over één der volgende onderwerpen :
Op regen volgt zonneschijn.
Een drukke straat, een wereld in het klein.
Weldadigheid.
Aardrijkskunde. (1 uur.)
Een kort opstel over één der volgende onderwerpen :
1. Eene reis per stoomboot langs de binnenwateren van
Den Helder naar Antwerpen.
2. De Donau van den oorsprong tot de IJzeren Poort.
3. Celebes en de Molukken.
Onder w ij s en opvoeding. (1 uur.)
Eén der beide onderwerpen:
1. Waarom wordt bij het rekenonderwijs zooveel tijd be-
steed aan de behandeling der getallen van 1 tot 100?
Hoe gaat men daarbij te werk ?
2. Hoe werkt het onderwijs opvoedend?