Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
geruchten.
Van 't goed of 't kwaad, dat ons 't Gerucht laat hooren,
Vergroot het, naar gewoonte, steeds de maat.
Dwaas, die den moed te haastig geeft verloren,
Dwaas, die zijn hoop te ras ontvlammen laat
Door maren, die zijn vrede en rust verstoren.
Wat, eer H ons oor bereikt, door zóó veel monden gaat,
Baar minder vrees, doe min verwachting rijzen,
Naarmate H meer tot juichen tergt of ijzen.
n. beets.
III. Verklaar van ééne der volgende uitdrukkingen de
figuurlijke beteekenis uit de eigenlijke en gebruik die uitdruk-
kingen daarna figuurlijk in een zin:
a. In zijne schulp kruipen.
h. Den doorslag geven,
c. Een dam opwerpen tegen.
IV. Gebruik in flinke zinnen, zoodat de beteekenis duidelijk
uitkomt:
a. Een onoverwinnelijke afkeer.
b. Eene vergeeflijke zwakheid.
Aardrijkskunde (1 uur).
Opstel.
Een der eilanden: Borneo, Celebes, Sumatra. (Omtrek; hoog
en laag; rivieren, voortbrengselen; staatkundige indeeling;
plaatsen.)
Theorie van onder w ij s en opvoeding (1 uur).
Opstel.
Welke leervorm staat bij het aanvankelijk rekenonderwijs
op den voorgrond, en waarom ? Beschrijf één of meer hulp-
middelen voor dit onderwijs.
XXII. Oeliici-Iaiul.
I. Nederlandsche taal. (1 uur.)
Maak een opstel over het volgende onderwerp:
Een lange winter.