Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
w m
25
XIX. FrIcslaiKl.
Nederlandsche Taal. (1 uur).
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Hooge hoornen vangen veel wind.
2. Arbeid maakt het leven zoet.
3. Een storm.
De Ochtendstond, (l'/a uur.)
1. 't Ontluisterd starrenheer
2. Toog vluchtend henen voor de naadrende ochtendglansen.
3. De morgenster alleen hield stand nog aan de transen;
4. Doch ook haar gloed verflauwt: ze deinst, maar als een
held,
5. Die statig wijkt; gewis, dat hij herschijnt in 't veld.
6. Het Oosten blinkt en blaakt van zege- en jubel vieren.
7. De wolken tooien zich met purper en saffieren.
8. Verwonnen ligt de nacht in haar spelonk geboeid.
9. De Dageraad houdt feest, met geuren oversproeid.
a. Geef den inhoud van dit versje duidelijk in eigen woor-
den weer.
b. Ontbind in zinnen: regels 3, 4 en 5.
c. Statig (regel 5). Vergelijk de beteekenis van dit woord
met die van deftig en plechtig.
d. Verklaar 2 der volgende uitdrukkingen en gebruik die
in flinke zinnen:
In den haak zijn. — In 't gareel slaan. —
Lont ruiken. — De waarheid verbloemen. —
Om de boomen het bosch niet zien.
e. Doe evenzoo met 2 der volgende woorden:
behagen — bewierooken — louteren
voetstoots — bakermat — ontmaskeren.
Paedagogiek (1 uur).
Maak een beknopt opstel over één der volgende onder-
werpen :
1. Het verband tusschen onderwijs en tucht in de lagere
school.