Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Geschiedenis en Aardrijkskunde (l'/a uur).
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. De regeering van koning Willem II.
2. Het stadhouderschap van Willem II.
IMaak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Het diluvium in ons land.
2. De Middellandsche Zee.
Het vulkanisme in Nederlandsch Oost-Indië.
XVII. C.i-onliigcn.
Nederlandsche taal. (2 uren.)
„Wat voor de vuist wordt toegediend,
Komt warm op tafel", zei een vriend,
Komt warm op tafel, dat is waar.
Maar is niet altijd even gaar.
1. Zeg zoo duidelijk en beknopt mogelijk, wat de dichter
door het versje wil uitdrukken.
2. Schrijf de beide eerste regels zonder rechtstreeksche
aanhaling; zoo ook de beide laatste, die de dichter zelf spreekt.
3. Met welken zin is de zin in den laatsten regel door maar
verbonden ?
Geef een paar zinnen, waarin het woord maar iets anders
uitdrukt, dan in bovenstaande regels.
4. Welke zindeelen zijn wat, voor de vuist, warm, op tafel?
5. Zeg het volgende zonder beeldspraak:
Arme schoorsteenveger! Onder Savooie's heerlijken hemel
stond zijn wieg. Italie's zon ontstak het vuur in de zwarte
kolen, die ofider zijn voorhoofd glinsteren, en de frissche
blos, dien het roet niet geheel kan doen verdwijnen, is door
de stralen van den zuiderhemel op zijn gelaat geschilderd.
Onder w ij s en opvoeding. (1 uur.)
Gij wilt in de aanvangsklasse aanschouwingslessen over eene
peer geven.