Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
1895. (April.)
XVI. IVoord-Hollancl.
Nederlandsche taal (21/2 uur).
N.B. Buigingsuitgangen mogen niet worden weggelaten.
I. Een opstel over één der volgende onderwerpen:
а. Door een onweder overvallen.
h. Een regenachtige Zondag.
c. Nederland en de zee.
II. Gebruik de volgende figuurlijke uitdrukkingen in zin-
nen, zóó dat de beteekenis er van duidelijk uitkomt.
1. Zeemanschap gebruiken.
2. De loef afsteken.
3. In het krijt treden.
4. In het krijt staan.
5. Onder den hamer brengen.
б. Een spaak in het wiel steken.
III. 1. Welke rededeelen kunnen dienst doen als naam-
woordelijk deel van het gezegde?
of
2. Het gebruik van het voegwoord of.
(Ter keuze.)

Opvoeding en Onderwijs (1 uur).
Welke leermiddelen kent gij voor de laagste twee klassen
der lagere school en welk nuttig gebruik kan er van gemaakt
worden? of
Welke middelen kunt gij aanwenden om de belangstelling
der leerlingen in het onderwijs gaande te houden?