Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Wie gloeit voor recht en rede,
Dien heet ik mijnen man!
En vraagt hij: „doet gij mede?"
Zoo doe ik, wat ik kan!
En zou hij 'took niet vragen.
Toch volg ik in 't gevecht,
^let hem den kamp te wagen
Voor 't goede recht.
3. Te verklaren (de figuurlijke beteekenis uit de eigenlijke)
de volgende woorden, en elk van beiden in een zin figuurlijk
te gebruiken:
Oogendienaar, hefboom.
4. Te ontleden (zinsontleding, rede- en taalkundig):
Wie gij ook zijt, wees die gij zijt.
Opvoedkunde (IV2 uur).
1. Geef een leergang voor de deeling van gewone breuken,
en hoe kunt gij uwen leerlingen aanschouwelijk maken, dat
het quotiënt van twee breuken gelijk is aan het deeltal ver-
menigvuldigd met het omgekeerde van den deeler?
2. Welke waarde hecht ge aan 't van buiten leeren in de
lagere school en hoe kan dit geschieden?
Aardrijkskunde (1 uur).
Ter keuze één der twee volgende opstellen:
I.
1. De Venen in Nederland. (Verdeeling en ligging; ge-
bruik; gevolgen van dat gebruik).
2. De eilanden der Middellandsche Zee. (Welke zijn ze?
Tot welke Staten behooren ze ? Welke steden kent gij er op ?)
II.
1. De kleine Soenda-eilanden. (Welke eilanden behooren
er toe? Welke Staten scheiden ze onderling? Natuurlijke
gesteldheid; steden).