Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Hij baart mij strijd, hij geeft mij rust
In zorg of zweet verdiend;
Hij is mijn Last, hij is mijn Lust,
Mijn Plaag en toch — mijn vriend.
Want volg ik hem, dan rondom mij
Schept hij mij vrede en licht.
En stemt mij 't hart zoo ruim, zoo vrij ....
Hoe is zijn naam ? — De Plicht.
P. A. de Genestet.
Geef dit gedicht met uwe eigen woorden terug.
Maak flinke zinnen met de volgende woorden en geef
daarna het verschil in beteekenis tusschen elk tweetal op :
onbezorgd — zorgeloos,
onbewust — bewusteloos,
wrok — wraak.
Wijs aan, hoe de volgende woorden ontstaan zijn en leid
daaruit hunne beteekenis af:
ongenaakbaar ■— onherroepelijk.
Aardr ij kskunde. (1 uur.)
Welke beteekenis hebben de groote rivieren voor Neder-
land ? De verschillende te vermelden punten door voorbeelden
op te helderen.
Opvoeding en Onderwijs. (1 uur.)
„Voorkomen is beter dan genezen". Welke toepassing vindt
deze spreuk in de school?
AIII. nrentc.
TaaL
Wees zacht van hart en mild van hand
Voor wie in zorg en armoe leven.
Maar 'k bid u, wees het met verstand:
Of gif voor gave zult gij geven!