Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
2. De staat- en natuurkundige gesteldheid van het Balkan-
schiereiland.
3. Het eiland Sumatra.
Onderwijs en Opvoeding, ('/.j uur.)
Een der beide onderwerpen:
1. Hoe zoudt gij eene leesles inrichten in eene middenklasse
eener lagere school ? Waarom zoudt gij zoo doen ?
2. Welke zijn de voordeelen van den zelfzoekenden leervorm ?
Geef een uitgewerkt voorbeeld van zijne toepassing.
IX. Overijsel.
Nederlandsche taal.
1. Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
a. Een onweer.
b. Een reisje met den spoortrein.
c. Voor het examen.
2. Geef eene duidelijke verklaring van den inhoud van één
der volgende gedichten:
a. Voor de vuist.
„Wat voor de vuist wordt toegediend,
„Komt warm op tafel", zei een vriend.
Komt warm op tafel, dat is waar.
Maar is niet altijd even gaar.
b. Kennis niet = kracht.
Niet altijd mannen, die veel weten,
Maar die veel kunnen eischt het werk;
Te vaak, te veel, en alles te eten,
Maakt moog'lijk vet, maar zelden sterk.
3. Ontleed in enkelvoudige zinnen en wijs het verband aan:
't Is een genot, in het rommelend stooten van den trein den
maatslag te hoeren van een wilden marsch, en als in den
donkeren nacht nu en dan een grillig verlichte rookkolom
uw raam voorbijdwarrelt en gij in de verte den rossen gloed
ontwaart van fabriek of ijzeroven, u te verbeelden, dat een
snuivend spookpaard op die muziek met u voortgaloppeert
door de wolken.