Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scanScanned page
Bij de Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij zijn o. a.
verschenen :
B, S. BERRINGTON B. A. Practisch Engelsch Leerboek, ing. 2« druk
-English as it is spoken, gebonden......
----New English Reader, ing..........
--Advanced English Course, ing........
-First Reading book...........
P. A. SCHWIPPERT. Das gesprochene Deutsch, geb. . . .
BOS. Leerboek der Arbitrage, ing...........
C. J. MOREL. Nieuw Nederlandsch-Laag-Maleisch en Laag-Maleisch
Nederlandsch Woordenboekje, 2 dln. ing. f 2.— ; geb.
COURSIER (Ed.) et I. M. CALISCH. Manuel de la Conversation
Française et Hollandaise, 2c édition.......
C. PLŒTZ et J. M. REINDERS. La Conversation Française, le
partie, 3c édition, ing............
_ ------Idem, 2c partie, 3e édition, ing.......
-------Theoretisch Praktische Fransche Spraakkunst . .
____Nouvelle Grammaire Française à l'usage des Néer
landais, 2c édition . . . . '.........
J. M. REINDERS. La langue parlée, ing. f 1.— ; gcb. . . .
Dr. M. L. V. d. STEMPEL. Handleiding bij het Onderwijs in de
Schoolhygiène, ing..............
Toetsnaald I voor Adspirant-Onderwijzers en Onderwijzeressen,
Verzameling der Schriftelijke werkzaamheden van LXXIII
Akte-Examens voor Onderwijzer van 1894—1899, 2« druk
Toetsnaald II voor Candidaat-Hoofdonderwijzers en Hoofdonder-
wijzeressen. Verzameling der Schriftelijke werkzaamheden
van XXXVII Examens voor de Hoofdakte van 1894 -1899,2« dr.
Toetsnaald III voor Onderwijzers, die voor vergelijkende examens
studeeren. Opgaven van LVII Examens 1894 -1899, 2e dr.
Toetsnaald IV voor Leerlingen der Vijfde Klasse H. B. S., Scholen
voor U. L. 0. en voor zelfoefening ; alsmede voor hen, die voor
den Handel worden opgeleid. Schriftelijke examen-opgaven.
Eind-Examen H. B. S., Toelating Universiteit, Veeartsenij-
school, Kon. Mil. Academie, Leerling-Consul, Instituut-Accoun-
tants, 1895-1898 ..............
Toetsnaald V voor Leerlingen der Derde Klasse H. 8. S. en
Scholen U. L. 0. Schriftelijke examen-opgaven Cadettenschool
Alkmaar, Adelborst, Zeevaartschool, Tuinbouwscholen,
Machinist Marine, Posterij en Telegrafie 1895 1898 . .
Toetsnaald VI voor de Leerlingen van Voorbereidingsklassen voor
H. B. S. en Gymnasia, Schriftelijke werkzaamheden van
XXXIII Toelatings-Examens 1895-1898 .......
Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-
examens tot de Kweekscholen en Rijks-Normaallessen voor
Onderwijzers en Onderwijzeressen. Schriftelijke Examen-
Opgaven 1895—1899 ..............
f 1.25 f
- 1.40
- 1.50
- 1.75
- 1.—
- 1.40
- 2.90
- 2.45 ^
- 1.50
- 1 ^ ,
- O.bv
- 1.50
- 1.40
- 1.50

- 0.75
■ 0.75
- 0.75
- 0.75
- 0.75
0.75
-0.75