Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Rekenen (U uur).
1. A en U gaan elkaar gelijktijdig uit P en Q te gemoet;
A legt 4 en B 5 KM per uur af. Op een anderen keer elkaar
weer gelijktijdig uit dezelfde punten te gemoet gaande, doet
A 5 en B 3 KM. per uur. Hoe lang is de weg, als de ont-
moetingspunten 13 KM. van elkaar liggen?
2. A en B handelen samen. A zou f 8400 en B f 6600
bijdragen. Ze geven ieder een zelfde som minder en nu krijgt
A 19/26 maal zooveel van de winst als B. Hoe groot is de
som, die ze ieder minder geven?
3. Drie kapitalen, samen groot f 19,600, staan respectie-
velijk uit tegen 3|, 41 en 3f pCt. 'sjaars en brengen in een
jaar samen f 753 rente op. Als het 2e kapitaal f 400 grooter
is dan het eerste, hoe groot is dan elk kapitaal?
4. Een rechthoekig tafelblad wordt aan alle 4 zijden 15 dM.
ingekort. Als het blad daardoor 81 dM^. kleiner wordt, wat
was dan eerst de omtrek van dat blad?
5. Naar keuze een der twee volgende:
a. Een getal is deelbaar door 6, als 4 maal de som van
alle cijfers verminderd met 3 maal het cijfer der eenheden
deelbaar is door 6.
b. Gegeven: a:b = c:d.
Bewijzen: (a^ + b^):a{a-b) = {c' + d^):c{c — d).
S c h r ij V e n uur).
(1 regel groot, 2 regels middels., 4 regels klein).
Het groothertogdom Luxemburg behoort geheel tot het
stroomgebied vau de Moezel, een linkerzijrivier van den Rijn.
De gelyknauiige hoofdplaats, vóór 1867 eene sterke vesting,
ligt aan de kleine Alzette.
X. Drente.
Nederlaudsche taal (1 uur).
1. Geef, zooveel mogelijk, met andere woorden weer,
wat in de volgende dichtregelen gezegd wordt.
Wonderbare eeuw, waar we iii werken en leven;
U blijft de lofzang der eeuweu gewijd;
Gij hebt de kennis ten zetel verheven.
Gij hebt de geest van het lichaam bevrijd.