Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
2. lemaud kocht 2 partijen aardappels, de eene tegen f2,50
en den andere tegen f 2,40 den H.L. Hij verkocht beide
partijen tegen f2,60 den H.L en won op de tweede partij een
rijksdaalder meer dan op de eerste. Hoe groot was elke partij,
wanneer de totale verkoopsom f 3,25 bedroeg ?
3. Van een meetkundige evenredigheid is de eerste term
8 meer dan de tweede, de derde 5 meer dan de vierde en de
vierde 17 minder dan de eerste. Welke is de evenredigheid?
4. Van een rechthoekig parallelopipedum zijn de zijden
van het grondvlak 3 en 4 d.M. lang. Wanneer een lichaams-
diagonaal een lengte heeft van 13 d.M., hoeveel bedraagt
dan de oppervlakte en de inhoud van het lichaam ?
5. Het verschil van 2 getallen die geschreven worden met
dezelfde 5 cijfers, doch iu omgekeerde volgorde, is deelbaar
door 9 en door 11.
Bewijs dit. Gaat deze eigenschap ook door, wanneer het
aantal cijfers willekeurig is?
Onderwijs en opvoeding. (1 uur).
De onderwijzer dient zich tot regel te stellen, dat hij zich
moet voorbereiden voor de les.
Welke zullen de gevolgen zijn, als hij dien regel opvolgt:
a. voor hem zeiven.
h. voor 't onderwijs.
c. voor de leerlingen.
S c h o o n s c h r ij ve n. (.J uur).
Willem van Oranje werd in 1584 te Delft vermoord.
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
Het stroomgebied der Maas in Nedei-land, naar water,
bodem en bewoners.
VIH. Gelderland.
Schoonschrift. (1 uur).
1 regel groot, 2 regels middelsoort, 2 regels staand klein,
2 regels loopend klein.