Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
A a r d r ij k s k u II d e. (1 uur).
Behandel één der volgende onderwerpen:
I. Het Nederlandsch dulivium en zijn afwatering.
II. Het westelijk bekken der Middellandsche zee en zijne
omgeving.
III. Onze bezittingen in Amerika.
S c h r ij V e n. Q uur).
1 regel groot; 1 regel middelsoort; 2 regels staand klein;
2 regels loopend klein.
JoHAN Amos Comenius,
Duitsch opvoedkundige, werd geboren in eene Moravische
broedergemeente op den 28sten Maart 1592 en stierf te Naarden
den 15den October 1671.
Zijne „Opera didactia omnia" zijn in 1657 te Amsterdam
in het licht verschenen.
VII. Groningen.
Nederlandsch (2 uur).
1. Opstel over: De aanhouder wint-
2. Gebruik elk van de navolgende zes woorden in flinke
zinnen :
veeg (bijv. n.m.), vaag, plengen, verknocht, boert, nopens.
3. Geef op de overeenkomst in het verschil tusschen de
volgende woorden:
vergoeding en tegemoetkoming
vrijmoedig en vrijpostig.
4. Verklaar de volgende uitdrukkingen :
Het gevaar is de toetssteen van den moed.
De onverbiddelijke dood.
Rekenen. (1^ uur).
1. Een kapitaal, dat uitslaat tegen 3| % 'sjaars, brengt in
7 maanden evenveel rente op als een kapitaal, dat f 350
kleiner is, in 8 maanden a 3| % 'sjaars- Hoe groot is elk
kapitaal ?