Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
eerste leerjaar? Bespreek o a. de leerstof, die gij wenscht te
behandelen, den leergang, dien gij wenscht te volgen eu
den leervorm en de leermiddelen, die gij wenscht te ge-
bruiken.
N.B. De leerlingen zijn kinderen van zes jaar, die geen
voorbereidend onderwijs genoten hebben.
2. Welke middelen staan u ten dienste om de achting en
het vertrouwen uwer leerlingen te winnen ?
VI. Zeeland.
Nederlandsche Taal. (2 uur).
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen
1. De inhuldigingsfeesten.
2. De straatjongen.
3. De spaarbank en de bank van leening.
4. Wat zullen de menschen er van zeggen ?
Veebetee, en veebittee niet.
Verbeter, en verbitter niet;
Toon goedheid, toon vertrouwen!
Een oog, dat scherp maar zuiver ziet,
Kan bij het kwade, dat geschiedt,
't Aanwezig goede aanschouwen.
Rechtvaardigheid alleen behoedt
Het zwakke voor versterven;
Miskenning dooft den laatsten moed
En helpt den struikelenden voet
Te wisser ten verderve.
Gij zaagt wel menig strijdgenoot,
Getroffen door des vijands lood,
Herstellen van de wonden ,
Waarin men wijn en olie goot.
En die, al was de hoop niet groot,
Verpleegd loerd en verbonden.
Maar roaar men zei: Zoo ijroecZals dood!"
En hem op "t veld liet smachten,
Was niet veel heil te wachten.
Beets.