Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
II[. Eeu der volgende onderwerpen behandelen:
1. De bijvoegelijke bijzin.
2. Het persoonlijk voornaamwoord.
Rekenen. uur).
1. A, B en G. kunnen zeker werk afmaken in 20 dagen.
Werken A en B samen eerst II dagen en daarna B en C
samen II dagen, dan kan B de rest in 16 dagen afmaken.
In hoeveel dagen kan B alleen het werk verrichten
2. Iemand staat bij een spoorweg en hoort een sein, dat
de trein op zeker punt A geeft. Als de trein hem nu na 3
min. 3If sec. passeert en een gemiddelde snelheid van 1.25
M. per seconde heeft, op welken afstand van punt A bevindt
die persoon zich dan? (Het geluid legt330M. per seconde af).
3. P koopt eenige meters laken voor f 1215 en verkoopt
die terstond voor f 7,55 per M. liet aantal guldens, dat hij
met dezen handel wint, staat tot het aantal meters, dat hij
verkoopt, als 4 : 5. Hoeveel M. zijn er verkocht?
4. Van een partij koren wordt eeu deel groot 200 H.L.
vei-kocht a f 9,76'. Hierop wordt % gewonnen. De rest
wordt verkocht met 5 % verlies- Op de geheele partij wordt
nu f 31,50 verloren. Uit hoeveel H.L. bestond de geheele
partü ?
5. Als een rechthoekig stuk land 31 D.M. langer en 6
D.M. breeder was, zou het juist een kwadraat zijn, waarvan
de oppervlakte 2.34 H.A. grooter is dan het stuk land. Hoe
groot is die rechthoek?
A a r d r ij k s k u n d e. (f uur).
Een opstel over een der volgende onderwerpen :
1. Noord-Holland ten Z. van het Noordzeekanaal.
2. De Oostzee en haar onderdeelen (met grenzee, kusten,
eilanden, riviermonden, zoutgehalte, zeestroomingen en han-
delsplaatsen).
3. Het eiland Celebes.
Opvoeding en Onderwijs (LI uur).
Een opstel over eeu dezer onderwerpen:
1. Hoe wenscht gij het schrijfonderwijs in te richten in het