Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
2. Hoe kan en wanneer moei het hoofdelijk onderwijs tot
hulp en aanvulling strekken van het klassikaal onderwijs?
IV. JWoord-Brabant en Liimburg.
Nederlandsche Taal.
I. Taalwerk. (H uur).
1. Doe in flinke zinnen helder uitkomen het onderscheid
in beteekenis:
A. van de volgende stamverwante woorden en de uitdruk-
kingen :
Hulpeloos en onbeholpen;
Rusteloos, ongerust en onrustig;
Met goeden moed, goedsmoeds en in gemoede;
B. van de volgende zinverwante woorden:
Geschikt, bevoegd en bekwaam.
2. Gebruik de volgende figuurlijke uitdrukkingen in goede
zinnen:
de koe bij de horens grijpen;
de bijl er bij neerleggen;
het hoofd overeind houden;
het hoofd in de schoot leggen.
3. Wat is het tegenovergestelde van:
een willekeurige handeling;
eeu onwillekeurige handeling;
een spaarzaam man;
een toeschietelijk man.
4. Wijs in de volgende gedichtjes de verschillende zinnen
aan en benoem ze. Ontleed het geheel redekundig en de
cursief gedrukte woorden taalkundig.
De dwaze blijft er altoos een,
Al had hij honderd Wijzen om zich heen;
De wijze leert van iedereen,
Doch 't meest van . . . Honderd dwazen om zich heen.
II. Opstel. (1 uur).
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. Of uren duren Eeuwigheden,
Dat ligt 'em aan . . . 't besteden.