Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
5. Een opstel over één der volgende onderwerpen :
Een herstellende ziekte.
Een weinig te laat.
In den nood leert men zyn vrienden kennen.
Als de ééne hand de andere wascht, worden ze beide
schoon.
Rekenen. (1| uur).
Van twee breuken is de teller der eerste breuk in dien
der tweede maal, en de noemer der tweede breuk in
dien der eerste If maal begrepen. Als het product der breuken
is, welke zijn dan de bedoelde breuken?
2. Van een (meetkundige) evenredigheid staat de eerste
term tot den tweeden als de tweede tot den derden. Het
product der vier termen is 5184. Wat is de evenredigheid?
3. Van een kapitaal, groot 20000 gulden, staat een deel
uit tegen 4.1 percent 'sjaars gedurende 7 maanden en de rest
een half jaar lang tegen 4!j % per jaar. Als men in het ge-
heel 493 gulden rente krijgt, lioe groot is dan elk deel?
4. A. ging vau P naar (j eu 2 uur later B van Q naar P
langs denzelf'den weg. A legt per uur 4 K..M. af en B 6
K.M. Toen zij elkaar ontmoetten, had B L'j maal zooveel
weg afgelegd als A. Hoever ligt P. van Q ?
5. In een ledigen bak, lang 1.2 M., breed 6 d.M. en diep
50 c.M., wordt een houten kubus gelegd, die een oppervlakte
heeft van 24 d.M^. Hoeveel L. water kae men nog in dien
bak gieten, als het soortgelijk gewicht van hout f en van
water 1 is?
Aardr ij kskunde. (50 min).
Een kort opstel over één der volgende onderwerpen:
1. De Langstraat.
2. De voornaamste uitvoerhavens van Europa) met opgave
van hetgeen in hoofdzaak uitgevoerd wordt.
3. Oost-Java.
Onderwijs en Opvoeding. (1 uur)-
Een opstel over één van de beide onderwerpen:
1. Ontwerp een leergang voor de vermenigvuldiging van
gewone breuken.