Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
onaangeuanie tuchtniiddelen, eu hoe kan hy dat het best
bereiken 'i
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
Beantwoord ten minste 4 van de volgende vragen.
1. Welke /cM6tetedeu kent ge aan de Middellandsche Zee
tusschen Gibraltar en Napels? (In volgorde op te noemen).
2. Welke zijn de vroegere en de tegenwoordige waterwegen
(voor de scheepvaart) vun Amsterdam en Rotterdam naar de
Noordzee ?
3. Welke kanalen in Frankrijk kent gij ? Welke rivieren
of zeeën verbinden zij.
4. Welke residentiën van Java grenzen aan de Javazee ?
(In volgorde op te geven).
5. Welke zijn de kroonlanden met de hoofdsteden der Cis-
Leythaansche Monarchie ?
S c h r ij v e n. (t uur).
Den 31en Augustus 1898 aanvaardde Hare Majesteit
Koningin Wilhelmine de regeering over het Koninkrijk der
Nederlanden. Bij die gelegenheid werden overal in den lande
luistei'rijke feesten gevierd.
11. Znid-HoIIand.
S c h r ij V e n. uur).
Geen residentie op Java levert zooveel koffie als Passa-
roean. fn 1888 leverde het 277.000 pikols; de Preanger leverde
toen 63825; de andere residenties veel minder.
(1 regel groot, 1 regel middelgroot; 1 regel staand klein en
1 regel loopend klein).
Nederlandsche Taal. (2 uur).
I. IVie gloeit voor recht en rede.
Dien heet ik mijnen man\
En vraagt hü: , Kampt gij mede ? "
Zoo doe ik, wat ik kan;
En wordt ons, hoe we strijden,
De zegepraal ontzegd,