Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
1. Opstel. Keuze uit:
a. Het laagveengebied van Friesland, en
h. Vergelijking tusschen Noorwegen en Zweden.
2. Schetskaartje van Gelderland.
Rekenen. (H uur).
1. Drie personen, A, B en C, kunnen samen een werk
afmaken in 36 dagen. Als B en C samen er eerst 30 dagen
aan werken, kan A het overige doen in 56| dag. In hoeveel
tijd kan elk het afzonderlijk verrichten, als de werkkracht
van B tot die van C staat als 16 tot 15?
2. Van 180 wil men zeker getal en vau 260 het dubbele
vau dat getal aftrekken, zóó, dat de resten tot elkaar staan
als 4 tot 3. Beredeneer, welk getal dit is.
3. Een koopman verkoopt van 100 M. laken deel voor
f 367.50 en de rest voor f 120. Als het verlies op de tweede
partij tot de winst op de eerste staat als 2:7, hoeveel
bedraagt dan de inkoop ?
4. A vertrekt 's morgens 8 uur van P. naar Q. en legt
4 KM. per uur af. B vertrekt 9 J uur van Q. naar P. en legt
4i KM. per uur af. Als A bij de ontmoeting ^ deel van den
weg heeft afgelegd, hoe groot is dan de afstand van P. tot Q.?
5. Van twee rechthoekige stukken land is het eene 1,8 HM.
lang en 1,5 HM. breed. Het andere is 12 DM. lang en 9 DM.
breed. Het eerste stuk ligt 1,5 M. hooger dan het tweede.
Hoeveel M-''. grond moet van het hoogste afgenomen en op
't laagste gebracht worden, opdat beide stukken even hoog
zullen liggen?
Opvoeding en Onderwijs. (1 uur).
1. Hoe moet de onderwijzer zijn ouderwijs inrichten,
opdat er in de school zoo weinig mogelijk gestraft behoeft
te worden?
2. Hoe zoudt ge eene leesles in de middelklasse inrichten
en geef de redenen op, waarom gij zoo doen zoudt.