Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
4. Gebruik een tweetal der onderstaande woorden in flinke
zinnen zóó, dat de beteekenis goed uitkomt, en omschrijf
daarna het verschil in beteekenis dier woorden:
a. Spraakzaam—welbespraakt, b. Uitwendig—uiterlijk, c.
Onwaardig—waardeloos, d. Dwaling—vergissing.
Rekenen. (1| uur).
9.437$ + : 0.01 - II X o.m
~ lëëiM'TB ""
2. Iemand heeft een groote gracht laten graven, die boven
G en aan den bodem 4 M. wijd is. Met de aarde uit die gracht
heeft hij een stuk land, groot 1,08 HA., juistS dM. opgehoogd.
Als nu de gracht 216 M. lang is, vraagt men hare diepte.
3. Twee getallen verhouden zich als 3 tot 8. Telt men bij
ieder 15 op, dan verhouden zich de komende getallen als 11
tot 21. Men vraagt het kleinste getal.
4. Van eene i)artij haver wordt f verkocht a 6.75 en de
rest a 6.25 gld. den HL. Op het eerste gedeelte wint men
37.5 gld., op het tweede verliest men 18.75 gld. Uit hoeveel
HL. bestond die partij.
5. Uit R. vertrekt iemand om 6 uur naar S. eu één uur
later een ander uit S. naar R. De eerste legt 5 en de tweede
67 KM. per uur af. Bij de ontmoeting heeft de eerste 1.' maal
zooveel van den weg afgelegd als de tweede. Hoe lang is
de weg?
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
Behandel een der volgende onderwerpen:
1. De zeeklei in Nederland.
2. De Alpen. (Ligging, verdeeling, meest bezochte toppen,
verkeerswegen, meren en rivieren, voornaamste steden).
3. Oost Java. (Bergen , rivieren, klimaat, voortbrengselen,
residentiën, steden).
Onderwijs en Opvoeding. (1 uur).
Opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Onder welke omstandigheden acht gij goed klassikaal
onderwijs mogelijk; waardoor wordt het iu meerdere of min-
dere mate belemmerd?