Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
Opvoedkunde. (1 uur).
Keuze uit:
1. Waaraan ontleent het aanschouwingsonderwijs wel de
groote waarde, die er aan gehecht wordt?
2. Waarin bestaat het taalonderwijs in 't 1ste en 2de leer-
jaar der volksschool?
A a r d r ij k s k u n d e. (1 uur).
Keuze uit:
1. De Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden (ligging, schei-
ding, grondsgesteldheid, middelen van bestaan, producten,
voorn, plaatsen).
2. Beschrijving van de Westkust van Frankrijk (richting,
bodem, eilanden, voorn, plaatsen, enz.).
3. Beschrijving van Borneo (begrenzing, verdeeling, berg-
en rivierstelsel, producten, bevolking, enz.).
VI. Limburg.
Nederlandsche taal. (2 uur.)
1. Ontbind in enkelvoudige zinnen en geef aan, tot welke
soort van zinnen deze behooren:
Klein is op de kaart der landen,
Nederland ! uw grondgebied ;
Maar aan meters en hun veelvoud
Hangt de ware grootheid niet.
Toon u groot, door dit te toonen:
Dat de kennis is een macht,
Die, al breken koningskronen.
En al vallen vorstentronen,
Nooit ten onder wordt gebracht.
2. Breng van den volgenden zin hetgene in den bedrij venden
vorm staat in den lijdenden, en omgekeerd :
Verbeider noemt men in de geschiedenis van ons land den
zoon van Margaretha van Henegouwen, Willem den Vijfden,
omdat hij verbeidde of verwachtte, dat de regeering over het
graafschap Holland hem zou worden opgedragen.