Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
R e k e u e 11. (2 uur).
1. Geeft B 25 van zijne noten aan A, dan heeft deze er
3 uiaal zooveel als B; krijgt echter B 10 noten van A, dan
heeft hij er 5 maal zooveel als A. Hoeveel noten heeft ieder V
2. A, B en O koopen ieder zeker aantal KG. koopwaren.
De waar van A kost f 80 de 100 KG., die van B f 15 de
25 KG. en die van C f 7 de 10 KG. Indien nu B 60 KG.
meer koopt dan A, en 20 KG. minder dan 0, en het totaal
der drie inkoopen f 323 bedraagt, hoeveel KG. kocht dan
ieder afzonderlijk?
3. i van zeker kapitaal staat een jaar op interest uit en
bedraagt na dien tijd, met de rente, f 5016. Het overige
gedeelte staat, tegen hetzelfde pCt. 'sjaars, 8 maanden uit
en levert na dien tijd aan kapitaal en rente f 19776 op.
Tegen hoeveel i)Ct. 'sjaars is het kapitaal uitgezet?
4. Een holle ijzeren cylinder, dik 5 niM., van binnen wijd
10 cM. en hoog 21 cM., wordt van buiten met lood bedekt
ter dikte van 1 mM. Hoe zwaar is hij dan? — Soortelijk
gewicht ijzer 7.2, soortelijk gewicht lood 11.5, ^ —
(Ter keuze).
5a. Beredeneer voor welke waarden van a en b het getal
a942/; deelbaar is door 48.
Eene onvereenvoudigbare gewone breuk, herleid tot
eene decimale, levert eene zuiver repeteereude breuk op met
4 cijfers in de periode. Welk getal kan de noemer dier breuk
geweest zijn?
A a r d r ü k s k u n d e. (1 uur).
(Een der drie volgende onderwerpen te behandelen).
1. De spoorlijn Tilbug—'s-Hertogenbosch, aan de eene zijde
verlengd gedacht door de lijn's-Hertogenbosch—Utrecht, aan
de andere door de lijn Tilburg—Turnhout, verdeelt Noord-
Brabant in een oostelijk en een westelijk deel. Beschrijf die
beide en vergelijk ze met elkander.
2. Eene kustreis rondom Java vau Batavia uitgaiuide in
oostelijke richting.
3. De verticale vorm van België en in verband daarmede
de middelen van bestaan van liet Belgische volk.