Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Ij. Overijsel. (IV2 uur.)
246. Eenige personen verdeelen eene som gelds. Elk krijgt
f325. Zoo er 2 personen meer geweest waren, had ieder f36,il5
minder ontvangen en was er 7 cent overgebleven. Hoeveel
personen waren er?
247. Als men de termen eener evenredigheid met hetzelfde
getal vermindert, verkrijgt men 18: 29 = 10: 17. Welke was
die evenredigheid? (Oplossen zonder toepassing der hoofd-
eigenschap.)
248. A en B vertrekken gelijktijdig, de een uit X en de
ander uit IJ en ontmoeten elkander na 6 uur. Was A 2'/2 uur
vroeger dan B vertrokken, dan zouden zij elkander na 5 uur
ontmoet hebben. Zoo de weg 60 KM. lang is, in hoeveel tijd
legt ieder dien dan af?
249. Twee kapitalen, die zich verhouden als 3:5, staan
uit, het eerste tegen zooveel boven als het tweede beneden
41/2 pet. Het eerste brengt in 8 maanden f240 en het tweede
in 9 maanden f225 op. Tegen hoeveel pet. staat elk kapi-
taal uit?
250. Een bleekveld, dat de gedaante heeft van eenen recht-
boek, is 62.5 M. in omtrek. Hoeveel A. is dat bleekveld groot,
als 't drievoud der lengte 6.25 M. meer is dan 't viervoud der
breedte ?
1.1. (;eliierlaiul. (2 uur.)
251. Bereken de rente van f 19248 gedurende 2 jaar en 7
maanden tegen 3'''/4 pet. per jaar.
252. Twee kapitalen samen f 6600, staan uit tegen 4 en 4' 2
pet. Als het eerste in 3 jaar f 90 rente minder opbrengt dan
het tweede in 2 jaar, welke zijn dan die kapitalen?
253. Van twee ijzeren staven, wegende 226.8 KG. en 259.2
KG. verhouden zich de breedten als 3 : 5 en de dikten als
4 : 3. De lengten verschillen 'j- M. Hoe lang zijn de staven ?
254. Iemand koopt waren met 10 pet. tarra voor f 1.60 de
KG. netto. Als hij die waren voor f 1.80 de KG. netto verkoopt,
wint hij 15 pet. Hoeveel pet. tarra heeft hij gegeven?