Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
II. Bevallig onkruid.
Het veld, waar blauwe korenbloem
En roode klaproos tiert,
Al is het fraai versierd,
Gedijt den landman niet tot roem
Want ieder, die het ziet,
Zegt: hij heeft slecht gewied.
Bevallig onkruid is er veel
En blinkende ijdelheid.
Die oogen trekt en vleit,
En lof heeft bij het meerendeel;
De wijze gaat voorbij
En zegt: niet fraai, voor mij.
a. Geef in eenvoudig proza den inhoud van bovenstaand
versje weder.
h. Ontleed taalkundig de cursief gedrukte woorden.
III. Gebruik twee van de volgende uitdrukkingen figuur-
lijk in zinnen en geef er daarna eene verklaring van, waarbij
die figuurlijke beteekenis uit de letterlijke wordt afgeleid.
a. Den toon aangeven.
b. Een oog in 't zeil houden.
c. De pil vergulden.
d. In duigen vallen.
Aardrijkskunde. uur.)
Behandel een der volgende onderwerpen.
a. De Amsterdamsche waterwegen.
b. Duitschland ten Zuiden van den Main.
c. Sumatra (bergen, rivieren, voortbrengselen, voornaamste
plaatsen en staatkundige verdeeling.)
Onderwijs en opvoeding. (1 uur.)
Wat is het doel van het leesonderwijs in de verschillende
klassen der lagere school?
V. (»verijdel.
Nederlandsche Taal. {Eerste gedeelte). (IV4 uur.)