Boekgegevens
Titel: Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
2e verm. uitg
Opmerking: Bevat ook: Eerste vervolg 1898-1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8764
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202120
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Onderwijsbevoegdheid, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald I voor adspirant-onderwijzers en onderwijzeressen: Verzameling der schriftelijke werkzaamheden van LXXIII acte-examens voor onderwijzer van 1894-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dat ziel en lichaam heide spijst!
Een toegeworpen gift voedt, maar verkwikt geen armen;
Geen weigring doet het hart zoo zeer.
Een aalmoes zonder liefde is maar een half erbarmen,
Koude erts, geschilderd vuur, — niets meer!
1. Geef den inhoud van het bovenstaande in eigen woorden
weer.
2. Benoem taalkundig de cursieve woorden.
3. Verklaar ééne der volgende uitdrukkingen, en gebruik
die daarna in een' zin:
een doorslaand bewijs leveren;
den eersten steen op iemand werpen;
een blind vertrouwen in iemand stellen.
4. Verklaar één der volgende woorden en gebruik het in
een' zin:
Ontknooping, boetprediker, baatzuchtig.
5. Opstel over één der volgende onderwerpen:
De kijkdag vóór eene publieke verkooping.
Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.
In de wachtkamer van een' geneesheer.
A a r d r ij k s ku n d e. (^/.j uur.)
Een kort opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Vergelijk de twee provinciën Drente en Limburg.
2. Beschrijving van eene reis te water van Brest naar St.
Petersburg.
3. Nederlands bezittingen in Amerika.
IV. Ziiid-lloIIanil.
Nederlandsche taal. (2M uur.)
I. Opstel naar keuze.
a. Een of meer bronnen van bestaan van de plaats Uwer
inwoning.
h. Sneeuw.
c. Alle begin is moeielijk.