Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
Een onnoozele jongen, ün garçon niais.
Onnoozele jongens, Des garçons niais.
Die vader is gelukkig, Ce père est heiireux.
Deze moeders zijn gelukkig, Ces mères sont heureuses.
Mijne tafel is klein. Ma table est petite.
Onze huizen zijn nieuw, Nos niaisons sont neuves.
Tot dus ver gaat alles goed en ge zult het voorgaande wel kunnen
begrijpen. Maar ge zult mij en terecht vragen : „Waar moet ik
mijn bijv. naamwoord plaatsen? — Nu eens zie ik 't vooraan staan,
namelijk vóór het zelfst. naamw., als in petit jardin b.v., dan weder
staat het achteraan, zooals in habit noir, om van de andere voor-
beelden niet eens te spreken."
Gij hebt gelijk, gij dient dit te weten ; maar voor mij is 't zeer moeilijk u
daarvoor nu reeds de juiste regels te geven en die regels zoodanig in te
richten, dat gij ze bevatten kunt en bij 'tvertalen en spreken toepassen.
Ik zal u voorlooptg slechts deze twee regels zeggen :
Achter het zelfst. naamw. komen de bijvoeglijke naamwoorden:
1. Die de kleur of den vorm der voorwerpen aanwijzen:
Eene groene jas. Un habit vert.
Eene vierkante tafel. Une table carrée.
2. Die van den naam van een volk, land of stad gemaakt zijn:
Een Fransch schilder, Un peintre français.
De Engeische natie, La nation anglaise.
Let nog op deze opmerking :
De namen van volken als zelfst. naamw. schrijft men in 't Fransch
met eene hoofdletter.
De bijv. naamw. van namen van landen, steden of volken afge-
leid , worden in 't Fransch met eene kleine letter geschreven.
Deze les is langer geworden, dan ik bedoelde, en toch moet ge
deze woorden nog leeren, vóór ge aan de opstellen kunt beginnen.
zwart,
rood,
geel,
g"Js,
bruin.
noir.
rouge.
jaune.
gris.
brun.
Fransch,
Hollandsch,
Engelsch,
Russisch,
Deensch,
français.
hollandais.
anglais.
russe.
danois.