Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1898
15e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202104
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
124.
heeft alles betaald. Hij heeft niemand bedrogen. Deze
kooplieden zijn Amerikanen. Hannibal was een Afrikaan.
141.
Al de steden van Frankrijk. Elke stad van Frankrijk.
Al de burgemeesters dezer dorpen. In Frankrijk heeft
elke stad een' burgemeester. De geheele stad heeft den
moed van dezen held bewonderd. Keizers en koningen,
handwerkslieden en kunstenaars *), gij zijt allen sterfelijk
{mortels). Alle menschen zijn sterfelijk [mortels). Elk
mensch is sterfelijk (mortel). Het geheele paleis is geslo-
ten. Elke deur was (imp.) gesloten (ferfnée). Alle sol-
daten hebben gestreden. Zij hebben allen hunnen plicht
gedaan. Deze gierigaard heeft nooit eene sigaar gerookt.
142.
Het geheele leger heeft gestreden. Onze soldaten heb-
ben al onze vijanden gedood. Zij hebben al de vestingen
der vijanden ingenomen. Hebt gij reeds de geheele stad
gezien? — Neen, ik heb nog niet (niet nog) de geheele
stad gezien. Ik heb nog niet al de markten en al de
paleizen uwer stad gezien. Alle bewoners van deze stad.
Al de kerken van onze hoofdstad. Al de bewoners van
dit huis zijn dood (morts). Al de generaals van Napoleons
leger. Hebt gij den brand gezien? Het geheele huis
stond in brand (était en feu). God is de Schepper van
de geheele wereld. Er zijn vier laden in deze tafel. Hebt
gij al de vensters van onze kamer gesloten, Grietje?
Men heeft dezen gierigaard bedrogen.
*) Evenals in 't Nederlandsch moeten deze vier zelfst. naamw. zonder lidwoord
geschreven worden.